čtvrtek 20. listopadu 2014

Adventní jarmark

Letošní Adventní jarmark proběhne na první adventní neděli 30. listopadu od 14hod. Čekat na vás bude tradiční občerstvení, hudební doprovod, eurytmické vystoupení, dílničky, rukodělné výrobky, a spoustu dalších maličkostí.