středa 5. října 2016

Týden sociálních služeb



Přijměte srdečné pozvání:
V rámci akce Týden sociálních služeb České republiky. 
(Pořádá MPSV a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.) 



Proběhne Den Otevřených dveří v Camphillu v Českých Kopistech
ve středu  5.10. 2016, od 9 do 13hod.


Uvidíte provoz sociálních dílen: Textilní (http://textilnidilna.camphill.cz/) Svíčkařská (http://camphillska-svice.cz/). Můžete pohovořit s našimi přáteli – uživateli. Prohlédnete si areál; můžete se obeznámit s filosofií Camphillského hnutí. Případně nasát atmosféru statku (https://www.svobodny-statek.cz/).



Na viděnou za celou komunitu se těší odpovědný sociální pracovník Mgr. Tomáš Hurych.