Co děláme


"Na soutoku dvou řek v úrodné krajině postižené svou minulostí vytváříme fyzický i duchovní domov pro společenství lidí. Zde je prostor pro smysluplnou tvůrčí práci, biodynamické hospodaření, setkávání i rozvoj lidí a myšlenek. Toto společenství léčí člověka a Zemi a svým konáním navazuje na práci Rudolfa Steinera Karla Königa."


Camphillské společenství vytváří a poskytuje příležitost lidem ze speciálními potřebami učit se, pracovat a společně žít v přátelském a respektujícím prostředí.

Poskytováním sociálních služeb se tak camphillské společenství stává širším zázemím pro rodiny, které se musejí vypořádat s nesnadnou životní situací svých členů se speciálními potřebami.

Na světě existuje více než 100 camphillských společenství. V zemích Evropy, Severní Ameriky, jižní Afriky a Indii  nabízejí podporu, díky které mohou lidé se speciálními potřebami rozvíjet svůj osobní a sociální potenciál a důstojně naplňovat svůj život. V České republice je Camphill v Českých Kospistech jedinou komunitou tohoto typu a sídlí ve venkovském statku v blízkosti řeky Labe v krásné a úrodné krajině Českého středohoří.

Komunitní život camphillů je založen na křesťanských ideálech a učení filosofa Rudolfa Steinera (1861-­1925). Nedílnou součástí je také organické a biodynamické zemědělství. Preference používání ekologicky šetrných potravin, výrobků a služeb patří k charakteristickému rysu camphillských komunit na celém světě.


ZÁMĚR Camphillu na soutoku

Naše společenství nabízí a poskytuje 2 sociální služby - Chráněné bydlení a Centrum denních služeb. Poslání obou služeb je nedílnou součástí poslání spolku Camphill na soutoku jako celku.

v Chráněném bydlení
1. Usilujeme o utváření životního prostoru pro spolužití lidí s běžnými i speciálními potřebami.

v Centru denních služeb
2. Žijeme smysluplnou prací pro svět a v aktivním kontaktu s ním, hledajíc tím životní naplnění každého jednotlivého člověka. O to se snažíme se smyslem pro krásu a pravdivost.

poslání spolku Camphill na soutoku ještě doplňuje, že
3. Náš přístup vychází z duchovně-vědeckého pohledu na lidskou bytost a svět kolem nás.
4. Naše úsilí necháváme prostupovat ozdravující silou svobodného křesťanství.
5. Navazujeme tím na práci Karla Koniga a Rudolfa Steinera.