Kaplička v Českých Kopistech

Kaplička ve tvarech prvního Goetheana 

v Českých Kopistech


Camphillské společenství v Českých Kopistech (Camphill na soutoku a Svobodný statek na soutoku, Terezín, ČR) Spolek pro goetheanistické tvoření a stavění (Goethanistisches Bilden und Bauen, e. V., Gera, Thüringen, Německo)


se sešli ve společné iniciativě.Před sedmi lety, při tvorbě modelu našeho místa v Českých Kopistech nám v areálu pod rukama “vyvstala” budova kaple s kupolí, přičemž celý model vykazoval  prvky inspirované oblými tvary stavby prvního Goetheana. Kaple byla naším velkým přáním do budoucnosti. Při kladení Základního kamene v roce 2015 jsme místo plánované pro kapli brali v úvahu a Základní kámen položili do země právě pod budoucí kapli. Vyhlídka na její uskutečnění však tehdy byla velice vzdálená.

Ani jsme netušili, jak brzy se tento náš sen - jinak, ale přece - může stát skutečností.

To velké na tom je, že se v tomto čase na tomto místě mohou snoubit dva záměry. Jeden tento náš z budoucnosti a jeden německý z minulosti.

Loni jsme totiž byli osloveni Spolkem Goetheanistické tvoření a stavění z Německa s tím, že hledají místo pro malinkou kapličku v duchu prvního Goetheana. Tím nám zazářila naděje pro uskutečnění intence z roku 2011.
Po několika vzájemných rozhovorech jsme se rozhodli pro spolupráci. Na celou stavbu máme již připravené podklady a vypracovaný rozpočet.

Úkolem naší strany je připravit vnější schránu kaple, německá strana zaštítí utvoření jejího nitra.

Nyní přišel ten správný čas, kdy se o tom můžete dovědět i vy. Nabízíme tímto možnost připojit se k tomuto jedinečnému česko-německému projektu. Přizýváme vás ke spolupráci a zároveň prosíme o finanční podporu.

Pro uskutečnění budeme potřebovat 750 tisíc Kč,  t.j. cca 30.000 Euro.

Příspěvky můžete zasílat na transparentní účet č. 2801576535 / 2010
Fio banka IBAN: CZ1420100000002801576535 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX


Proč


Uskutečněním této stavby vznikne posvátné místo uprostřed světského světa. Tvary by měly působit ozdravně nejen na naše spolubydlící se speciálními potřebami, ale i na každého, kdo se jim v úctě “vystaví”. Tato kaple bude na požádání zpřístupněna i návštěvníkům našeho camphillu.
Kromě ozdravnosti bude tedy nést také síly “osvětové”, ve smyslu možného zážitku tvarů, které v jejich původní podobě ve švýcarském Dornachu zničil požár na přelomu 
let 1922/ 23.
Pokud víme, staveb těchto tvarů v Evropě zatím není mnoho. Víme o dvou až třech.
Z prvního Goetheana se dochovaly pouze fotky. Nyní se ve Švýcarsku, v tzv. druhém Goetheanu, staví technicky přesně zmenšený model Goetheana prvního. Vzhledem k tomu, že tato architektura měla inspirovat celou současnou kulturu, je to stále poměrně málo.


Máme i vícero důvodů, proč kapli u nás postavit:
Náš vztah k architektuře:
  • formy prvního Goetheana jsou nám blízké, podporujeme jejich uskutečňování a vnímáme jejich ozdravnou působnost
  • naším záměrem i obecně je pracovat s organickou architekturou a snažit se utvářet prostor do Krásy a Pravdivosti
  • v modelu našeho areálu byla kaple plánovaná - sice větší, ale zato s výhledem uskutečnění v rozsahu několik desítek let; tento projekt umožní náš záměr ve skromnějších rozměrech v omnoho rychlejším horizontu, a hlavně za podpory a doprovodu člověka, který myšlenkou takového prostoru po desetiletí žije

Náš život s lidmi se speciálními potřebami:
  • žijeme a pracujeme s lidmi se speciálními potřebami a vnímáme naši společnou potřebu mít k dispozici náš vlastní sakrální prostor; dle přání tvůrce kaple to bude také prostor ticha
  • snažíme se utvářet prostor, který působí ozdravně - jednak v krajině (pěstováním v bio-kvalitě za pomocí bio-dynamických preparátů), a jednak formami architektury (víme, že působí, a tak se snažíme o ty pro člověka podpůrné)

Naše činnost pro širší společnost:
  • obě naše společnosti mají i osvětové záměry
  • jsme prostorem otevřeným pro lidi a to umožní kapličku v případě zájmu navštívit, jak si to přejí i její tvůrci
  • snažíme se ozdravovat česko-německé vztahy právě zde, u Terezína, kde byly v minulosti tak zraněné
  • kaple by se tak mohla stát památníkem míru, památníkem budoucnosti


Kde se vzala, tu se vzala… kaple

Kaple byla původně vestavěna v Geře (Thüringen, Německo) do podkrovního prostoru, který měl spolek Goetheanistické tvoření a stavění k dispozici. Byl tedy vytvořen pouze její vnitřek. Po ukončení nájmu však musela být rozebrána, což se její tvůrci snažili udělat citlivě tak, aby mohla být znovu postavena jinde. Pak si 3 roky hledala místo… až ho našla u nás.

Vnitřek kaple je upravenou zmenšeninou prostor velké kupole prvního Goetheana, což byl prostor hlediště. Je tvořen sloupořadím tvořeným na každé straně ze sedmi sloupů, nad nimiž je architráv, vše vytvarováno různými tvary odpovídajícími konkrétním formotvorným silám, které mají silnou působnost - například ve své následnosti odpovídají metamorfóze tvarů a podporují znění řeči v tomto prostoru.

Česká strana se zavázala vytvořit vnější schránu pro toto vzácné dílo. Zvažovali jsme vícero verzí, a nakonec jsme se velice radostně pro obě strany shodly na formě, která odpovídá jejímu vnitřnímu utváření.
Tato vnější schrána, t.j. budova kaple, má mít oválný tvar, přičemž tento ovál je tvořený spojením dvou cassiniho křivek; střechu má tvořit kupole, která je zepředu v průřezu půlkruhem a ze strany cassiniho obloukem.
Kaple bude umístěna na camphillské zahradě, nad Základním kamenem camphillského společenství.

Pan Weber, tvůrce konceptu kaple, ihned dodal pro účely našeho projektového managementu nákresy kaple a její řezy. Camphill zahrnul do pracovního týmu Tomáše Husáka, truhláře a tesaře, se kterým dlouhodobě spolupracuje. On dodal návrhy rozpočtů, zahrnující podrobný rozpis prací a potřebného materiálu.

První Goetheanum (Dornach, Švýcarsko)


Šlo o stavbu se dvěma polokulovitými kupolemi, uvnitř bylo hlediště a jeviště a stavba reprezentovala zároveň centrum hnutí anthroposofie. Byla celá ze dřeva, obrovská, ručně opracovaná dláty. Vše se stavělo dle ručních skic Rudolfa Steinera připravených pro dělníky a pomocníky během stavby samotné. Po 9 letech dennodenní práce téměř před dokončením někdo stavbu zapálil a o silvestrovské noci na přelomu let 1922-23 do základů shořela.


Formy 1. Goetheana představovaly nový architektonický styl, který měl být inspirací pro novou, lidštější a duchovnější architekturu pro tehdejší Evropu. Tvary této architektury zobrazují skutečnost éterných sil, což představuje její pravdivost, a to zpětně působí na člověka ozdravně.
Speciální tvarování sloupů uvnitř prvního Goetheana bylo vytvořeno pro nová jevištní umění, jako je eurytmie nebo utváření řeči; proto působí obzvlášť silně a jsou vhodné pouze pro prostory určené pro speciální účely spojené se současným evropským duchovnem; což by se dalo nazvat duchovno individualizované v každém člověku.

Záměrem této architektury je kromě jiného připomenout současnému člověku jeho úkol s tím spojený a “vybavit” ho pro budoucnost silami, které tyto formy pro budoucnost nesou. - Proto je také možné považovat je za ozdravné, případně i léčivé; každopádně však - podporující vývoj k stále většímu lidství či lidskosti v jejich “velikém” významu.

Rudolf Steiner prorokuje: "Ale když přijde rok 2086, bude všude v Evropě vidět vyvstávat stavby věnované duchovním cílům, které mají být zobrazením naší Dornašské stavby (prvního Goetheana) s jejími dvěma kupolemi. To bude zlatá doba pro takové stavby, ve kterých bude kvést duchovní život." (GA 286, str.111).


Zde, v srdci Evropy, v Českých Kopistech, chceme s touto budoucností začít úplně skromně. snažíme se zavolat ji různými metamorfózami stavby 1. Goetheana do současnosti.
Stavba kapličky kéž se stane jednou z nich.

Camphill je místem, který se snaží léčit člověka. Kaplička nám pomůže připravovat zdravou tělesnost naší příští inkarnace. Protože to je úkolem pravdivé architektury a to je důvod, proč je každých 1000 let do vývoje lidstva stále znovu darováván z duchového světa nový stavební styl. S prvním Goetheanem byl lidstvu darován nový stavební styl pro 3. tisíciletí.
Dle pana Webera (kněz Obce křesťanů, iniciátor stavby kaple v Německu) je kaple uměleckým dílem, které zároveň slouží k vykoupení naší Země.Pracovní tým Kapličky

V Českých Kopistech se za Camphill ujali projektu kapličky:
Žaneta Lenhartová - odpovědná za iniciativu
Jaroslav Lenhart - odpovědný za projektový management
Katarína Králiková - tvarování v rámci architektury v camphillu; překlad, komunikace s německou stranou

Iniciativa byla představena místnímu společenství
a schválena odpovědným orgánem - Kruh nositelů.

Je tedy podpořena odpovědnými i zde žijícími lidmi.

Za německou stranu jednáme s lidmi, kteří kapličku aktivně utvářeli v Německu:
Hartmut Weber - tvůrce, iniciátor, kněz Obce křesťanů, člověk prohloubený do tajů goetheanistické architektury
Wolfgang Hempel - spolutvůrce kaple; díky němu byl osloven náš camphill
Christoph Hartmut Weber - syn pana Webera, člen spolku

-------------------------------------------------------------------------------
Více o anthroposofické architektuře naleznete zde.


Další odkazy v němčině: