Kdo jsme

Snažíme se utvářet život s lidmi se speciálními potřebami

Chráněné bydlení 
Alena Klčová- koordinátor služby, eurytmie
Tomáš Hurych- sociální pracovník, údržba hlavního domu
Jan Šimon Stromsnes-víkendová výpomoc

Centrum denních služeb
Žaneta Lenhartová- koordinátor služby, svíčkárna
Janka Pravdová- sociální  pracovník
Milena Plaskurová- kuchyně a rozmanité činnosti okolo
Kateřina Šimková- práce s bylinami, koordinace činností
Hana Blažková, nově Weinerová - kuchyně a rozmanité činnosti okolo
Jana  Čapková - práce v domě a na zahradě a poli
Katarína Králiková - eurytmie, umělecké činnosti, administratíva
Jaroslav Lenhart- zemědělské činnosti, vaření

Naši uživatelé v chráněném bydlení- Dana , Lucka, Vojta , Eva, Mirek, Anička, Pavel
Naši uživatelé  v centru denních služeb- Anička, Petr, Dana, Vojta, Ilonka, Eva, Mirek, Lucka, Petra


Správa budov a projekty
Jaroslav Lenhart- správa budov, projekty
Michal Svoboda - údržba a auta
Pavla Soukupová- projekty, BOZP

Z historie:
V roce 1999 založeno občanské sdružení Camphill České Kopisty.
Zakladatelé: Petr a Turid Nejtkovi
V roce 2004 příchod prvních lidí se speciálními potřebami.
V roce 2012 vznik dceřinné organizace Svobodný statek na soutoku, o. p. s.
V roce 2015 přeměna na spolek Camphill na soutoku

Právní postavení:
zapsaný spolek
statutární orgán: Žaneta Lenhartová
nejvyšší orgán spolku: Kruh nositelů (Žaneta Lenhartová, Kateřina Šimková, Alena Klčová)