Kdo jsme

Snažíme se utvářet život s lidmi se speciálními potřebami

Statutární orgán a kruh Nositelů
Peter Veselý - statutární zástupce
Kristýna Brabcová
Žaneta Lenhartová
Kateřina Šimková
Alena Klčová

Chráněné bydlení 
Tomáš Hurych- sociální pracovník, údržba hlavního domu
Alena Klčová- eurytmie a volnočasové aktivity

Centrum denních služeb
Žaneta Lenhartová- svíčkárna
Lucie Šišková- sociální pracovník
Kateřina Šimková- manager sociální služby
Hana Blažková, nově Weinerová - kuchyně a rozmanité činnosti okolo
Jana a Monika Čapkovy - práce v domě a na zahradě a poli
Katarína Králiková - eurytmie, umělecké činnosti, administratíva
Kristýna Brabcová - arteterapie

Naši uživatelé v chráněném bydlení- Dana P., Dana K., Vojta F., Ilonka, Eva, Mirek
Naši uživatelé  v centru denních služeb- Anička, Naďa, Vlastička, Petr M. a Dana P., Dana K., Vojta F., Ilonka, Eva, Mirek

Dlouhodobí dobrovolníci: Simon (Německo)

Správa budov a projekty
Jaroslav Lenhart- správa budov, projekty
Michal Svoboda - údržba a auta
Pavla Soukupová- projekty, BOZP

Z historie:
V roce 1999 založeno občanské sdružení Camphill České Kopisty.
Zakladatelé: Petr a Turid Nejtkovi
V roce 2004 příchod prvních lidí se speciálními potřebami.
V roce 2012 vznik dceřinné organizace Svobodný statek na soutoku, o. p. s.
V roce 2015 přeměna na spolek Camphill na soutoku

Právní postavení:
zapsaný spolek
statutární orgán: Peter Veselý
nejvyšší orgán spolku: Kruh nositelů (Peter Veselý, Žaneta Lenhartová, Kristýna Brabcová, Kateřina Šimková, Alena Klčová)
podpůrná funkce: Kruh dohlížejících podporovatelů (Petr Nejtek, Radomil Hradil, Tomáš Boněk)