Projekty

Běžící
- Svíčkárna (2014-2015)

Realizované
- Povodeň 2013 (2013)
- Vodovodní přípojka (2014)
- Statické zabezpečení Statku (2014)
- Podkroví (2010-2014)
- Kuchyň v sálu (2014)
- Rekonstrukce Statku (2015)